Pytanie
W jaki sposób w samorządowej jednostce budżetowej po wprowadzonych zmianach od 2014 r. należy ujmować zaangażowanie?
Czy w kol. 5 sprawozdania Rb-28S należy ująć kwoty zaangażowania środków, które wynikają z podpisanych umów i decyzji, a nie zostały jeszcze w całości zapłacone? (umowa na kwotę 10.000 zł zapłacona do dnia 31 marca 2014 r. - 7000 zł), czy w Rb-28S należy wykazać kwotę 3000 zł?
Następnie jeżeli w okresie do dnia 30 czerwca 2014 r. z ww. umowy zostanie zapłacona kwota 1200 zł to w kol. 5 sprawozdania Rb-28S - powinniśmy wykazać kwotę 1800 zł?
Czy w kol. 5 sprawozdania Rb-28S, np. na paragraf 421, kiedy nie ma podpisanych żadnych umów, a są wydatki należy podać kwotę 0,00 zł?
Czy w sprawozdaniu Rb-28S kwota zaangażowania może być wyższa niż kwota planu?
Jakie wprowadzić dokumenty wewnętrzne (zarządzenie, regulamin) aby uregulować kwestię zaangażowania w jednostce?