Pytanie
Proszę o pomoc w ustaleniu kosztów uzyskania przychodu w PIT-37 z podanych niżej informacji.
Pracownik pracował na umowę o pracę:
- od czerwca do września (4 miesiące)-w PIT-11 kup 445 zł - pracodawca I
- od października do grudnia (2 miesiące)- w PIT 11 222,50 zł - pracodawca II
- od października do grudnia (2 miesiące)- w PIT-11 222,50 zł - pracodawca III.
Koszty należy zwiększyć z uwagi na fakt, iż miejsce trzech zakładów pracy znajdują się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania.
Według moich obliczeń koszty uzyskania przychodu powinny wynosić 1112,48 zł:
- I pracodawca - 4x139,06 zł=556,24 zł;
- II pracodawca - 2x139,06 zł=278,12 zł;
- III pracodawca - 2x139,06 zł=278,12 zł.