Pytanie
Zakład otrzymał zawiadomienie o powołaniu pracownika do służby przygotowawczej (według rozporządzenia z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej). Służba ta przewidziana jest na 3 miesiące. Pracodawca zapoznał się w obowiązkami wynikającymi z tego rodzaju powołaniem, mam na myśli ochronę pracowania w tym okresie jak i konieczność wypłaty 2-tygodniowej odprawy. Te warunki zostały spełnione. Jednak pracodawca rozliczając pierwszy miesiąc nieobecności pracownika w pracy zastanawia się jak w dokumentach wykazać ten okres.
Z jakim kodem będzie występował pracownik na deklaracji ZUS RSA – a dokładnie jaki będzie kod świadczenia/przerwy?
Z tytułu tej służby (służba przygotowawcza) różne opinie prawnicze podają, iż na czas nieobecności w zakładzie pracownik powinien zawnioskować o urlop bezpłatny, ale z zachowaniem wszystkich praw pracowniczych. Dodam, że firma rozlicza płace w programie kadrowo-płacowym, który przy uwzględnieniu urlopu bezpłatnego pomniejsza prawo do urlopu za pełne miesiące przebywania na urlopie bezpłatnym. Sprawdziłam, że tę nieobecność wrzuca w świadectwo pracy - do urlopów bezpłatnych.
Jak to się więc ma: urlop bezpłatny do wszelkich praw pracowniczych?
Jak prawidłowo ująć to w dokumentach?
Czy wpisać urlop bezpłatny, który wynika z jakiejś szczególnej ustawy (tj. nie art. 174 kodeksu pracy)?
A może uwzględnić to jako służbę wojskową?