Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa w związku z przekształcaniem garaży w odrębną własność pobiera na podstawie uchwały zarządu następujące opłaty za usługi geodezyjne, założenia księgi wieczystej, inwentaryzację garaży, wypis z rejestru gruntów. Na opłaty te wystawiamy fakturę VAT ze stawką 23%.
Ponadto spółdzielnia pobiera odpis z księgi wieczystej, za który płaci 30 zł na podstawie pokwitowania, a następnie obciąża tym kosztem osobę, która dokonuje przekształcenia.
W jaki sposób spółdzielnia powinna przenieść koszt 30 zł na nabywcę?
Czy na podstawie faktury (z jaką stawką VAT), czy na podstawie noty księgowej?
Czy spółdzielnia postępuje prawidłowo wystawiając fakturę ze stawką 23% na opłaty, które pobiera na podstawie uchwały zarządu?