Pytanie
Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług budowlanych. Zawarł kontrakt z firmą Niemiecką na budowę domu handlowego w Niemczech. W umowie wynagrodzenie zostało określone w ten sposób: 1 etap budowy 20.000 euro przy czym podatnik nie otrzyma 20.000 euro ponieważ firma Niemiecka zatrzyma 11,2% tzw. gwarancji, którą 5% ma zwrócić po odbiorze, drugie 5% jeśli firma polska opłaciła wszelkie obciążenia niemieckie (czyli składki, podatki) i 1,2% określiła jako udział w kosztach budowy (czyli media). Podatnik prowadzi PKPiR.
W jaki sposób rozliczyć różnice kursowe przy fakturze na 20.000 euro?
W jaki sposób ma postępować przy zwrotach tych kwot?
W jaki sposób zaksięgować 1,2%?
Czy jako udział w kosztach budowy?