Pytanie
Z dniem 1 lutego 2009 r. przejąłem firmę (jednoosobową działalność) na podstawie umowy cywilnoprawnej. Poprzedni właściciel (podatnik VAT) był opodatkowany wg karty podatkowe i z dniem 31 stycznia 2009 r. zamknął działalność. Umowa określa, że przejmuję:
1) sprzęt biurowy;
2) sprzęt foto-techniczny;
3) komputerowy;
4) sprzęt użytkowy (krzesła, kalkulatory itp.);
5) samochód osobowy oraz
6) zadłużenie w US z tytułu karty podatkowej;
7) zadłużenie w US z tytułu VAT;
8) zadłużenie w ZUS.
Nastąpiło przejęcie firmy wraz z dotychczasowymi pracownikami (3 osoby). Zobowiązałem się do spłaty zadłużeń. Na podstawie umowy nabyłem prawa do nazwy poprzedniej firmy.
Jak od strony księgowej należałoby poprawnie rozliczać takie przejęcie?
Czy spłata zadłużenia będzie stanowiła koszt podatkowy?
Wraz z firmą otrzymałem materiały (m.in. papier fotograficzny i odczynniki chemiczne). Nie posiadam żadnego dokumentu potwierdzającego przejęcie tych materiałów, a na sporządzenie remanentu jest już za późno.
W jaki sposób można wprowadzić te materiały do działalności?