Pytanie
Pracownicy spółki jeżdżą w delegacje do państw UE. Dokonują tam drobnych zakupów różnych towarów, które są dla spółki próbkami służącymi do rozpoznania tendencji rynku, gustów klientów. Pracownicy nie otrzymują faktur, jedynie paragony fiskalne. W obecnym stanie prawnym rozpoznajemy to jako WNT z obowiązkiem podatkowym 15 następnego miesiąca po zakupie. Zakup próbek służy działalności opodatkowanej, wykazywany jest podatek należny i naliczony do odliczenia.
Jak ww. sytuacja będzie wyglądała w nowym stanie prawnym po 1 stycznia 2014 r.?
Uzyskanie faktur dokumentujących zakup próbek w sklepach detalicznych jest praktycznie niemożliwe.
Czy zagraniczny paragon fiskalny możemy traktować jako fakturę?