Pytanie
Spółka cywilna trzech osób fizycznych: A, B, C ma następującą sytuację. Wspólnik A i B posiadają prawo własności do gruntu, na którym mieści się siedziba spółki. Wspólnik C nie jest właścicielem gruntu.
Czy w związku z taką sytuacją można księgować w koszty podatkowe spółki podatek od gruntu, gdy jest on ponoszony z rachunku bankowego spółki?
Jeśli nie to w jaki sposób uregulować tę sytuację aby możliwe było księgowanie opłat ponoszonych przez spółkę?
Proszę również o przeanalizowanie jakie obowiązki w podatku leżą po stronie wspólnika C, gdy nie jest on właścicielem gruntu.