Pytanie
Podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W związku z wejściem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, złożył w roku 2011 r. wniosek do sądu o przekształcenie w spółkę z o.o. W dniu 2 stycznia 2012 r. sąd dokonał wpisu podmiotu przekształconego. Osoba fizyczna w latach 2002-2011 podlegała obowiązkowo badaniu bilansu.
Czy w związku z prowadzeniem działalności tylko dnia 1 stycznia 2012 r. (przychody i koszty za ten dzień wynoszą 0 zł) będzie musiała złożyć PIT-36L wraz z bilansem?
Jednocześnie po przekształceniu osoba fizyczna, jedyny właściciel, została powołana na pierwszego prezesa zarządu i otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (nie jest zatrudniony na umowę o pracę). Przy wypłacaniu wynagrodzenia w roku 2012 odliczano zwykłe koszty uzyskania i z tak ustalonej podstawy opodatkowania potrącono podatek. Podatek odprowadzano do urzędu skarbowego.
Czy sposób naliczania wynagrodzenia był prawidłowy?
Czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone we własnym imieniu z kodu 05.43.00 mogą być odliczone w rozliczeniu rocznym i na jakim druku?