Pytanie
Spółka zawarła umowę na usługę doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w innej firmie. Umowa zawierała klauzulę, że podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres rozliczeniowy będzie za pół roku. Tak też wystawiono fakturę, czyli na koniec miesiąca kończącego półroczną usługę. Płatność 60 dni od wystawienia faktury. W związku z powyższym mamy pytanie:
Czy prawidłowo wykażemy obowiązek podatkowy na podstawie ww. faktury, czy może powinniśmy skorygować deklaracje i przyporządkować wartości z tej faktury do poszczególnych miesięcy, czy można tę usługę potraktować jako usługę ciągłą?