Pytanie
Pracownicy zatrudnieni są w systemie podstawowym trzyzmianowym. Wykonują pracę we wszystkie dni tygodnia według ustalonych harmonogramów. Za pracę w niedzielę, sobotę (jako dzień wolny wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy) oraz święto mają wyznaczone inne dni wolne oznaczone odpowiednio: jako dzień wolny za pracę w niedzielę, dzień wolny za pracę w sobotę, dzień wolny za pracę w święto.
Pracodawca zleca pracownikowi pracę w niedzielę, sobotę lub święto lub w dni wolne oznaczone w harmonogramie jako dni wolne za pracę w niedzielę, sobotę lub święto, które zgodnie z harmonogramem są dla pracownika dniami wolnymi. Praca ta de facto stanowi pracę nadliczbową.
Jak należy rekompensować czas pracy przepracowany w tych dniach?
Czy za pracę nadliczbową w te dni pracodawca ma obowiązek udzielić innych dni wolnych, zgodnie z art. 1513, art. 15111 k.p.?
Czy dni wolnych należy udzielić wyłącznie za pracę w niedzielę, sobotę lub święto, natomiast za pracę wykonywaną w dniach wolnych określonych w harmonogramie jako dni wolne udzielone za pracę w niedzielę, sobotę lub święto należy wypłacić należne wynagrodzenie wraz z dodatkiem?
Czy też za pracę we wszystkie dni należy udzielić innych dni wolnych?
Czy za pracę nadliczbową w te dni pracodawca może "z góry" umówić się z pracownikiem na wypłatę wynagrodzenia wraz z wynikającym dodatkiem, nie udzielając czasu wolnego?
Pracownicy preferują otrzymywanie za pracę w te dni wynagrodzenia wraz z dodatkiem, zamiast wykorzystywania dni wolnych.
Czy taka rekompensata (wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem bez udzielenia czasu wolnego) za pracę nadliczbową przypadającą w niewynikające z harmonogramu niedziele, soboty i święta lub dni wolne określone w harmonogramie jako dni wolne za pracę w niedziele, soboty lub święta nie stanowiłaby naruszenia prawa pracowników do odpoczynku tygodniowego (art. 133 k.p.)?