Pytanie
Dokonuję transakcji zakupu/sprzedaży akcji, kontraktów i walut za pośrednictwem platformy Plus500, która posiada swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Niestety nie otrzymuję od niej żadnego rozliczenia (typu PIT-8C) z tytułu przeprowadzonych transakcji. Mam możliwość wygenerowania wyciągu z mojego konta prowadzonego na platformie Plus500 za cały rok kalendarzowy, z którego wynika zysk/starta na przeprowadzonych transakcjach. Większość transakcji przeprowadzona jest w walucie polskiej.
W jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego jeżeli część transakcji przeprowadziłem w walucie obcej?
W jaki sposób powinienem rozliczyć się z podatku dochodowego?
Czy muszę zsumować wszystkie przychody z transakcji z całego roku i wszystkie koszty z całego roku i wykazać je w PIT-38?
Czy mam obliczyć zryczałtowany podatek od osiągniętego zysku i wypełnić PIT-36?