Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność, w ramach której świadczy usługi wymiany walut (kantor) oraz sprzedaje doładowania do telefonów. Przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia na mocy art. 113 u.p.t.u. Działalność kantorowa jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. Na mocy przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż związana z działalnością kantorową jest wliczana do limitu sprzedaży 150.000 zł, uprawniającego do zwolnienia z VAT. W styczniu sprzedaż walut obcych wyniosła 95.000 zł, zakup walut obcych 93.000 zł, wartość sprzedanych walut 94.000 zł. Zysk z tytułu wymiany walut osiągany jest poprzez wykorzystywanie różnic kursowych, od nabywcy nie są pobierane i naliczane żadne opłaty i prowizje.
W jaki sposób powinna być określona wysokość sprzedaży z tytułu wymiany walut, dla celów ustalenia limitu zwolnienia z VAT na mocy art. 113 u.p.t.u.?
Czy będzie to cała kwota uzyskana od nabywcy (95.000 zł), czy wynik zrealizowany na transakcjach wymiany walut w danym okresie?