Pytanie
Tworzymy teraz system internetowy dla klienta. Cała działalność spółki to świadczenie usług finansowych. Klient (posiadający kartę kredytową zagranicznego banku) zleca na naszej stronie internetowej przekaz za swojej karty na rachunek w Polsce (dla członka rodziny, jako zapłata za fakturę za telefon itp. – możliwości jest dużo). My te środki przekazujemy na rachunek w PLN odbiorcy (osoba fizyczna, operator telekom itp.). Zarabiamy dwojako: 1) pobieramy prowizję od klienta (zwykle jako % wartości przekazywanej kwoty) oraz 2) na różnicach kursowych.
Czy my musimy klientowi wystawić jakąś fakturę (inny dokument księgowy), czy też wystarczy zaksięgowanie na podstawie jakiegoś zbiorczego rachunku za cały miesiąc?
Sytuacja jest taka, że my tego klienta nigdy nie widzimy, nie znamy. To jest tylko transakcja dokonana przez stronę www., za którą pobieramy prowizję. Stąd chyba nawet wystawienie dokumentu księgowego nie byłoby możliwe (nie znamy NIP-u, adresu itp.). Tak jak wspomniałam wcześniej, tworzymy teraz stronę dla klienta do realizacji transakcji i moglibyśmy umieścić tam np. jakieś pola do "kliknięcia" przez klienta, gdyby to nam mogło pomóc.