Pytanie
Stowarzyszenie, które ma siedzibę w Polsce, otrzymało dotację z fundacji na wydanie albumu. Album został wydany w Polsce. Osoba świadcząca usługi w ramach otrzymanej dotacji jest również prezesem stowarzyszenia, ale za pełnienie funkcji prezesa nie otrzymuje wynagrodzenia. Stowarzyszenie wypłaca, na rzecz osoby fizycznej (osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej), prezesa mającego miejsce zamieszkania w Niemczech oraz posiadającego certyfikat rezydencji, należności z tytułu zawartych trzech umów cywilnoprawnych związanych z otrzymaną dotacją. Przedmiotem tych umów są: koncepcja i koordynacja projektu w Polsce; publikacja zdjęć w albumie; autorska promocja albumu w Niemczech.
Jakie obowiązki ciążą na stowarzyszeniu w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych oraz jaką najwłaściwszą formę umowy wybrać: umowę o dzieło czy zlecenie?