Pytanie
W ramach projektu korporacyjnego spólka nasza przekazuje księgowania do jednostki powiązanej kapitałowo znajdującej się w Barcelonie. W związku z projektem zatrudniono trzy osoby w jednostce w Hiszpanii. Osoby te przejmują obowiązki przyjeżdżając do jednostki Polskiej. Wewnętrznie w firmie ustaliliśmy, że osoby te za każdy dzień pobytu w Polsce otrzymają dietę w wysokości 100 zł (w sumie 4100 zł za 41 dni). Diety są wypłacane przez jednostke Polską. Osoby przejmujące obowiązki zatrudnione w Barcelonie nie mają podpisanej żadnej umowy o prace z jednostką Polską i nie uzyskują na terenie Polski innego wynagrodzenia. Ponadto osoby te mieszkają na stałe w Hiszpanii.
Czy wypłacone diety przez jednostkę polską powinny być opodatkowane PIT przez jednostkę Polską?
Na jakich zasadach?
Czy może są zwolnione z opodatkowania PIT w Polsce?