Pytanie
W jaki sposób należy obliczyć emisję na potrzeby ustalenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z emitora odprowadzającego pyły i gazy z systemu wentylacji hal?
W halach prowadzone są prace związane z przeładunkiem odpadów oraz przygotowaniem mieszanek wsadowych. Firma ma pozwolenie określające max. emisję w kg/h pyłów i innych zanieczyszczeń dopuszczonych do odprowadzenia emitorem, nie ma jednak obowiązku prowadzenia pomiarów.
Czy emisję należy ustalić w oparciu o max. dopuszczone wartości emisji, czy mimo braku obowiązku lepiej dokonać pomiarów w zakresie zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu i ustalić emisję w oparciu o uzyskane wyniki?
Czy wyniki pomiarów przeprowadzonych w trakcie typowych prac prowadzonych w halach można traktować jako wskaźniki emisji z tego emitora?
We wniosku o wydanie pozwolenia na emisję brak wartości średnich a wartości max. znacznie przewyższają przewidywane wartości rzeczywiste.