Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym w jednej stawce 3% (całość sprzedaży). Jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi sprzedaż dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i ewidencjonuje ją na kasie fiskalnej. Korzysta z usług biura rachunkowego, które wykorzystuje program księgowy do wszelkich rozliczeń. W latach ubiegłych przekazywał do biura łączny raport fiskalny za dany miesiąc. Biuro wprowadzało dane wynikające z fiskalnego raportu miesięcznego do rejestru sprzedaży VAT, skąd dane były przenoszone do ewidencji ryczałtowej.
Czy takie działanie było prawidłowe?
Czy podatnik miał obowiązek wypisywać za każdy dzień (oprócz paragonu z kasy fiskalnej) dowód wewnętrzny, który ręcznie musiał być wprowadzany do ewidencji ryczałtowej?
Jeżeli tak, to czy taki dowód powinien być wypisany w kwocie netto czy brutto?