Pytanie
W jaki sposób i kiedy należy opodatkować wypłatę ze spółki cywilnej dla występującego wspólnika (wartość majątku jaki pozostaje w spółce dla pozostałych wspólników wypłacony w pieniądzu ponad zwrot wniesionych wkładów i ponad wartość osiągniętego w tym okresie dochodu)?
Moim zdaniem ta wypłata powinna być zakwalifikowana jako przychody z działalności gospodarczej, ale mam wątpliwości co do daty powstania obowiązku podatkowego. Ponieważ wypłata nastąpiła kilka miesięcy po wystąpieniu wspólnika (tak się umówili) i po zlikwidowaniu przez występującego działalności gospodarczej, to uważam że obowiązek powstanie dopiero w zeznaniu rocznym (ewentualnie w datach otrzymania wypłaty).