Pytanie
Spółka cywilna kupiła nieruchomość przemysłową zabudowaną za łączna wartość 8.313.600 z czego zgodnie z aktem notarialnym 2.900.000 zł to cena za grunt, 1.600.000 zł cena za budynek murowany, zaś 3.683.000 zł centa za halę magazynową metalową z podbudową. Hala ta połączona jest z budynkiem. Dodatkowo 130.600 zł są to nakłady, które wcześniejszy właściciel poniósł w związku z planowaną przebudową nieruchomości, pod kontem konstrukcyjnym w szczególności dachu. Nakłady te były poniesione w szczególności na projekt architektoniczno-budowlany i podobne. Spółce kupującej ten projekt się przydał pod planowany wynajem. Spółka, która kupiła nieruchomość halę magazynową wynajęła sieci handlowej "biedronka". Biedronka przebudowywała obiekt wykorzystując ten plan i zezwolenie. Tym sposobem najem doszedł szybciej do skutku niż miałoby to miejsce gdyby cała dokumentacji była przygotowywana od początku przez biedronkę. Firmie sprzedającej nieruchomość i tak te projekty nie byłyby do niczego potrzebne. W związku z powyższym, spółka cywilna przyjęła do ewidencji środków trwałych składowe nieruchomości oddzielnie czyli grunt oddzielnie, podobnie budynek murowany, hale. Problem stanowią te nakłady w wysokości 130.600 zł Same nakłady nie mogą stanowić odrębnego środka trwałego.
Czy należy je dodać do pozycji wcześniejszych?
Czy całość dodać do hali magazynowej, która w całości jest wynajmowana przez biedronkę przez wzgląd na wykorzystanie tego przez nich?
Czy należy to rozbić po połowie lub proporcjonalnie gdyż projekty te służyły całej nieruchomości?
Problem polega na tym, że grunt nie jest amortyzowany w ogóle, budynek w stawce 2,5%, a hala stawką 4,5%, więc błędne potraktowanie tych nakładów spowoduje nieprawidłowe wyliczanie odpisów amortyzacyjnych.
Co należy zrobić?