Nowelizacja porządkuje m.in. przepisy dotyczące odprawy przysługującej w przypadku odwołania dyrektora przedsiębiorstwa. Chodzi o zamianę zapisu w ustawie z 1981 roku mówiącego o wysokości odprawy w "wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia", na "trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego" - tak jak to jest w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.