Według projektu, który firmowany jest przez grupę posłów PiS, większe firmy od 1 lipca mają płacić ceny rynkowe i ubiegać się o pomoc de minimis.

Nowelizacja dotyczy ustawy w sprawie cen prądu z 28 grudnia 2018 r., która zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniżyła też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach, i ustaliła ceny dla odbiorców końcowych w 2019 r. na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego ma pokrywać Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2.

Zmiany w tej ustawie mają być uchwalone jeszcze na czerwcowym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w najbliższą środę, a potrzebne do rekompensowania wyższych cen prądu samorządom i firmom rozporządzenie ministra energii podpisane ma być na początku lipca.
Przygotowanie przez rząd tych zmian to efekt uzgodnień Ministerstwa Energii z Komisją Europejską - zakończyły się one korzystnie dla samorządów i ich spółek - podwyżki cen prądu zostaną im zrekompensowane.

Czytaj: Będą rekompensaty za wyższe ceny prądu dla samorządów i spółek komunalnych >>

Dopłaty dla firm i samorządów

Projekt zakłada, że ceny dla odbiorców z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadającymi osobowości prawnej (np. Lasów Państwowych) przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii. Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie.

Zgodnie z założeniem projektu, od 1 lipca 2019 r. średnie i duże firmy zapłacą rynkowe ceny energii, a potem będą się mogły ubiegać o zwrot wyższych kosztów na zasadach pomocy de minimis. W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że przedsiębiorstwa energochłonne otrzymają pomoc na mocy oddzielnej ustawy.

Dopłaty do samochodów elektrycznych nie tylko dla firm

Projekt przewiduje też dopłaty do zakupu samochodów z napędem elektrycznym i wodorowym dla osób fizyczne niewykonujących działalności gospodarczej.

Jak napisano w uzasadnieniu, "celem proponowanej zmiany jest rozszerzenie o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej katalogu podmiotów, jakie mogą uzyskać wsparcie na zakup pojazdów osobowych (kategoria pojazdu zgodnie z ustawa prawo o ruchu drogowym -M1) zasilanych wyłącznie wodorem lub energią elektryczną". Pomoc ma pochodzić ze specjalnego Funduszu.

Obecnie o wsparcie na zakup pojazdów występować mogą jedynie przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.