Unijne fundusze dla polskiego środowiska

Dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu dofinansowaniem, jakie oferuje Program Infrastruktura i Środowisko, od stycznia do czerwca 2013 roku przekazano różnym instytucjom i przedsiębiorcom już ponad 1 mld zł wsparcia finansowego na realizację ich prośrodowiskowych przedsięwzięć. Co to oznacza w praktyce?

Dziesiątki nowych projektów realizowanych na terenie całego kraju, które swoim zakresem obejmują gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, wsparcie dla przedsiębiorców oraz edukację ekologiczną i ochronę przyrody. Być może część z nich nigdy nie weszłaby w fazę realizacji, gdyby nie unijne wsparcie i zaangażowanie ludzi, którym na sercu leży dobro otaczającej nas przyrody.

Dzięki nim we wszystkich regionach Polski powstaną tysiące kilometrów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, nowe oczyszczalnie ścieków i bezpieczne dla środowiska zakłady przetwarzania odpadów. Część środków z Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kampanie ekologiczne oraz pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą, aby ich działalność produkcyjna odbywała się bez szkody dla otaczającej przyrody. Ponadto dzięki POIiŚ ochroną zostanie objętych wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce, które bez naszej pomocy mogłyby bezpowrotnie wyginąć, zubażając różnorodność biologiczną i gatunkową. Na tym oczywiście nie koniec. Przed nami drugie półrocze, nowe nabory wniosków o dofinansowanie i kolejne przedsięwzięcia zakwalifikowane do udzielenia finansowego wsparcia z Unii Europejskiej.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.