W środę 11 kwietnia Komisja Europejska zapowiedziała zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego wraz ze zmianą ośmiu sektorowych aktów prawnych. Wszystko po to, aby  dostosować je do ogólnych przepisów oraz zwiększyć przejrzystość w dziedzinie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków o aromacie dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych czy środków ochrony roślin.
Czytaj: Od środy wyższe wymagania dla producentów frytek, chipsów czy płatków śniadaniowych >>

Po zmianach obywatele UE mają mieć zapewniony automatyczny i natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych przez przedsiębiorstwa w ramach procedury oceny ryzyka. Powstanie też  wspólny europejski rejestr zleconych badań. Dzięki temu przedsiębiorstwa ubiegające się o zezwolenie na badanie przedkładały wszystkie istotne informacje i nie zwlekały z ujawnianiem niekorzystnych badań. Ponadto Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, na wniosek Komisji i przy finansowaniu z budżetu UE zyska prawo zlecania dodatkowych badań przez przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną na temat badań przedstawionych przez przedsiębiorstwa na poparcie wniosków o dopuszczenie produktu.
Czytaj: Porozumienie w sprawie systemów jakości >>

- Dzisiaj reagujemy na obawy obywateli, aby zwiększyć przejrzystość procesu podejmowania decyzji, zaoferować lepszy dostęp do istotnych informacji i zapewnić, by wiarygodna i oparta na podstawach naukowych ocena ryzyka pozostała głównym elementem procesu podejmowania decyzji w tej wrażliwej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo żywności – powiedział Frans Timmermans pierwszy wiceprzewodniczący KE.

Propozycja KE to efekt przedłożonej w październiku 2017 r. inicjatywy obywatelskiej o wprowadzenie zakazu  stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydam. Poparło ją 1 070 865 Europejczyków. Jednym z postulatów była poprawa przejrzystości badań naukowych przedkładanych do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i zwiększenie możliwości zlecania badań przez organy publiczne.Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis powiedziała, że dzięki reformie obywatele będą mieli natychmiastowy dostęp do badań naukowych przedkładanych na poparcie wniosków o udzielenie zezwolenia. W związku z tym apeluję do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego o szybkie przekształcenie tego wniosku w prawo, tak abyśmy mogli przedstawić wyniki obywatelom przed wyborami europejskimi w przyszłym roku.