Rozporządzenie* nr 2017/2158, które ustanawia środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności  Unia przyjęła w listopadzie ubiegłego roku. W środę 11 kwietnia zacznie być stosowane.
- Oznacza to, że producenci na przemysłową skalę frytek i krojonych chipsów ziemniaczanych wytwarzanych na bazie surowych ziemniaków w zakresie doboru surowca będą obowiązani do wyboru odpowiednich odmian ziemniaków, określania w umowach z dostawcami kryteriów dopuszczalności, czy stosowania specjalnych warunków przechowywania i transportu, w tym monitorowania partii ziemniaków w okresie zbiorów pod kątem zawartości cukrów redukujących  - twierdzi Magdalena Bartosińska, współpracownik Centrum Prawa Żywnościowego. - Producenci prowadzący działalność na małą skalę, np. handel detaliczny czy bezpośrednie dostawy do lokalnych punktów handlu detalicznego, mają realizować jedynie działania uproszczone. Zostali, np. zwolnieni z obowiązku pobierania próbek do badań.

Więcej: Od 11 kwietnia frytki mają być zdrowsze >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.