„Turbogenerator jest jedną z najnowocześniejszych tego typu konstrukcji w Polsce – wysokosprawną i bardzo efektywną. Przy realizacji inwestycji pracowało ponad tysiąc osób i ponad 50 firm” – poinformował w czwartek Andrzej Curyło z zarządu odpowiedzialnej za inwestycję spółki Tameh Polska.

Holding Tameh to wspólne przedsięwzięcie spółek z grupy ArcelorMittal (największego w Polsce producenta stali) i grupy energetycznej Tauron. Obie grupy współpracują m.in. w obszarze energetyki przemysłowej i dostawach mediów (energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal i innych odbiorców.

Turobogenerator wykorzystuje gazy hutnicze (wielkopiecowy, koksowniczy i konwertorowy) do produkcji prądu i ciepła. Przyczynia się tym samym do ochrony środowiska; pozwala ograniczyć ilość zużywanego paliwa, a więc i emisje spalin do powietrza. Wyliczono, że dzięki inwestycji roczna emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o blisko 65 tys. ton, dwutlenku siarki – o 354 tony, tlenków azotu o 92 tony, pyłu o 35 ton. Zmniejszy też ilość spalanych gazów hutniczych.

To pierwsza z zaplanowanych przez spółkę Tameh inwestycji, służących zwiększeniu efektywności energetycznej. Do spółki należą trzy elektrociepłownie: Blachownia w Kędzierzynie Koźlu (wcześniej była częścią firmy Tauron Wytwarzanie), ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej (wcześniej należała do Tauron Ciepło) oraz elektrociepłownia w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland (wcześniej należała do hutniczego koncernu). Tameh działa od 2014 r., zatrudnia ok. 800 pracowników.

W dąbrowskiej hucie ArcelorMittal (dawna Huta Katowice) realizowane i planowane są obecnie inwestycje modernizacyjne. M.in. kosztem ponad 160 mln zł będzie zmodernizowany system odpylania taśmy spiekalniczej. Kolejną dużą inwestycją będzie system odpylania stalowni konwertorowej.

Według przedstawicieli ArcelorMittal Poland, w wyniku programu inwestycyjnego, którego wartość od 2004 r. przekroczyła ponad 5 mld zł, nastąpiła redukcja emisji CO2 o 25 proc., a pyłu o 30 proc.

Koncern szacuje, że koszty dostosowania wszystkich jego polskich zakładów do wymagań unijnej dyrektywy środowiskowej, która zacznie obowiązywać w 2018 r., wyniosą ok. 400 mln euro. Chodzi o nowe regulacje obligujące zakłady przemysłowe do dostosowania instalacji do wymagań określonych w tzw. konkluzjach BAT, zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.(PAP)