Odo 20 lutego w Nairobi trwa specjalna sesja Rady Zarządzającej/Globalnym Ministerialnym Forum UNEP. Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim przygotowaniom do konferencji RIO+20 w Brazylii, która odbędzie się w czerwcu 2012 r. Zjazde będzie również okazją do podsumowania 40letniej działalność jedynej agendy ds. środowiska systemu ONZ.

W harmonogramie konferencji przewidziano również przyjęcie budżetu i programu pracy na lata 2012-2013, a także podjęcie szeregu decyzji dotyczących bieżących kwestii politycznych z obszaru środowiska.

Polskiej delegacji w Nairobi przewodniczy Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, która wygłosi dwa przemówienia. Pierwsze poświęcone będzie zielonej gospodarce w kontekście zrównoważonego rozwoju i redukcji ubóstwa, drugie - instytucjonalnym ramom zrównoważonego rozwoju.

Źródło: mos.gov.pl