Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych tworzy transparentne regulacje, które dotyczą m.in.: zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatora statku powietrznego, zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasad zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji oraz stworzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.

Nowa regulacja dokonuje także transpozycji prawa Unii Europejskiej i w swoich rozwiązaniach odnosi się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2008–2012, jak i kolejnych ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r.

Ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta RP.