Opublikowany tekst jednolity ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788) uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 422),
  2. ustawą z 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. poz. 586), 
  3. ustawą z 9.06.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 903),
  4. ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020),
  5. ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 oraz 2017 r. poz. 379),
  6. ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2138),
  7. ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. poz. 2249),
  8. ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260),
  9. ustawą z 10.02.2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 5.04.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.