Opublikowany tekst jednolity ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961),
  2. ustawą z 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250),
  3. ustawą z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1165),
  4. ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 6.06.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Aleksander Worakomski