Kosztem ponad 200 mln zł do 2012 r. spółka z grupy energetycznej Tauron uruchomi w okolicach Wicka na Pomorzu farmę wiatrową o mocy 40 megawatów. Spółka poinformowała o ogłoszeniu zamówienia dotyczącego budowy farmy.  Spółka Tauron Ekoenergia ogłosiła zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 16 sierpnia tego roku.

Tauron rozpoczyna budowę mocy w energetyce wiatrowej. Do 2020 r. grupa ma zamiar uruchomić farmy wiatrowe o łącznej mocy 440 megawatów. Zakończenie budowy Farmy Wiatrowej Wicko planujemy na 2012 rok. Zgodnie ze strategią grupy, do 2020 roku grupa zamierza potroić ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł. Obecnie grupa wytwarza prąd z odnawialnych źródeł energii w 35 elektrowniach wodnych o łącznej mocy wytwórczej 131,2 megawatów. W ubiegłym roku Tauron wyprodukował 0,9 terawatogodziny "zielonej" energii.

Przedmiotem ogłoszonego w środę zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis dwudziestu elektrowni wiatrowych o mocy 2 megawatów każda, składających się na farmę wiatrową. Chodzi także o budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów dla turbin wiatrowych, sieci średniego napięcia, itp. Spółka chce sfinansować zamówienie w formie leasingu i - uzupełniająco - innych instrumentów finansowych. Termin uruchomienia farmy wiatrowej nie może przekroczyć półtora roku od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, będącej drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz największym jej dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców. Obejmuje 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób.