Główne założenia tarczy prawnej to cyfryzacja, uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych oraz prawnych.  Autorem projektu ustawy o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców jest ministerstwo rozwoju, pracy i technologii oraz międzyresortowy zespół ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych. Jak przypomniała w Sejmie Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, prace trwały przez kilka miesięcy.

- W pierwszym etapie prac nad tarczą przejrzano ponad 150 propozycji zmian, które mają ułatwić życie obywatelom i funkcjonowanie przedsiębiorcom w otoczeniu gospodarczym m.in ze względu na utrudnienia związane z epidemią, ale nie tylko - dodała.

Pięć ewolucyjnych zmian

Jak podkreśliła Kornecka, mają to być zmiany o charakterze uniwersalnym. Dodała, że zmiany będą ewolucyjne i będą wprowadzane etapami. Pierwszy etap został zakończony w resorcie. 31 marca br. projekt ustawy o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców trafił wykazu prac legislacyjnych rządu.

Tarcza przewiduje 5 ułatwień.

  • - Wprowadzenie postępowania uproszczonego
  • - wprowadzenie milczącego załatwienia sprawy,
  • - wprowadzenie jednoinstancyjności w niektórych postępowaniach administracyjnych,
  • - cyfryzacja i automatyzacja procedur oraz inne formy uproszczeń,
  • -tzw. przepisy covidowe, które są do wprowadzenia na czas pandemii i sprowadzają się np. do przesunięcia w czasie niektórych obowiązków regulacyjnych.

Tarcza prawna ma odciążyć przedsiębiorców i urzędników>>
 

Ożywić martwą instytucję milczącego załatwiania

Instytucja milczącego załatwiania sprawy polega na tym, że jeśli urząd nie wyda decyzji we wskazanym terminie (co do zasady w ciągu miesiąca), strona będzie mogła uznać, że organ pozytywnie rozpatrzył wniosek. Choć to instytucja istniejąca w kodeksie postępowania administracyjnego od czerwca 2017 roku, to do tej pory była martwa.
- W trybie milczącego załatwienia sprawy możliwe będzie między innymi uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego, w postępowaniu będzie można uzyskać na przykład zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu, czy otrzymać książeczkę żeglarską. W ramach cyfryzacji na przykład postępowania o przyznanie stypendiów studenckich, scaleniowe dot. funduszy inwestycyjnych, a także dalsze reformy w kierunku cyfryzacji procesu budowlanego, przewidujące między innymi system kar za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy – poinformowała wiceminister Anna Kornecka.

Kornecka: Tarcza prawna ułatwi załatwianie urzędowych spraw>>

Ministerstwo ocenia, że w maju projekt trafi do konsultacji, a latem pod obrady parlamentu. Według zapowiedzi wiceminister kolejne odsłony tarczy prawnej mają pojawiać się w cyklach kwartalnych. Chodzi o to, aby nie zaskakiwać przedsiębiorców zmianami i dać im czas, aby się przygotowali do zmian.