Do prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki niezbędne są inwestycje zagraniczne. Dobrym partnerem biznesowym wydają się być Chiny, które mają najszybciej rozwijającą się gospodarkę z produktem krajowy brutto na poziomie ok. 7 % ( gdzie w Polsce PKB wynosi obecnie wdł. danych Eurostat ok. 1,8%).  - mówi dr Anna Midera Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury. - Chiny to bardzo dobry partner biznesowy o dużym potencjale, jego możliwości kapitałowe mogą w sposób znaczny przyczynić się do wsparcia polskiej gospodarki. Za chińskimi inwestycjami przemawia również dobra jakość świadczonych usług, aczkolwiek należy pamiętać ze inwestorzy chińscy na zasadach takich samych jaki inni inwestorzy muszą uczestniczyć w procedurach przetargowych oraz respektować prawne procedury obwiązujące w Polsce oraz wynikających z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.  Pierwsze wrażenie z tworzonych inwestycji infrastrukturalnych w Chinach jest bardzo pozytywne, cechuje je ogromna przestrzeń (np. lotnisko w Pekinie), czystość oraz szybkość (kolej MAGLEV osiągająca prędkość 431 km/h). Uważam ze należy wspierać chińskie przedsiębiorstwa w Polsce, ale też skutecznie uświadamiać chińskich inwestorów, że współpraca będzie możliwa na obowiązujących w Polsce jak i Unii Europejskiej kryteriach prawnych - mówi Anna Midera.

- Chińczycy bardzo prężnie zaczynają działać na rynku europejskim , także w Polsce. Chińskie firmy swoje inwestycje realizują w Polsce poprzez zakładanie filii swoich macierzystych spółek lub wchodząc w spółkę z polskimi firmami. Główną barierą w rozwoju chińskich inwestycji w Polsce są problemy Chińczyków z przystosowaniem się do regulacji prawnych jakie obwiązują każdego inwestora w Polsce - uzupełnia Jacek Charon z  Ministerstwa Infrastruktury, b. wieloletni prezes warszawskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Japońskiego. Według niego mało zasadne wydają się obawy polskich przedsiębiorców o niekontrolowanym napływie siły roboczej z Chin, bowiem nawiązując relacje z chińskim rządem jasno przedstawione są warunki takiej współpracy co do czasu wykonania zlecenia, a co się z tym wiąże długością pobytu chińskich wykonawców w Polsce. Poza tym należy pamiętać ze nieuchronny jest napływ chińskich inwestycji w Polsce, bowiem Chińczycy mają ogromne ambicje działania na rynku europejskim. Dodatkowym atutem za tym, że warto z nimi współpracować jest dobra jakość świadczonych usług, szybki tempo w realizacji zlecanych inwestycji budowlanych. Ponadto, co istotne, chińskie firmy są konkurencyjne nie tylko pod względem jakości świadczonych usług ale również ceny.

W dniach czerwcu br. Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury RP oraz inni przedstawiciele MI odbyli spotkanie z przedstawicielami chińskiego rządu. W ramach wizyty Minister Infrastruktury wraz z delegacją złożył wizytę w Szanghaju, gdzie miał możliwość przejazdu super nowoczesną koleją magnetyczną MAGLEV, odwiedzenia terenu budowy Wystawy Światowej Expo 2010. W dalszych etapach wizyty Minister spotkał się z przedstawicielami administracji rządowej: Ministrem Kolei ChRL, p. Liu Zhijun, Ministrem Transportu ChRL, p. Li Shenglin oraz Wiceministrem Handlu ChRL p. Chen Jian, przedstawicielami firm z branży high-tech tj. NUTECH i HUAWEI oraz zarządem największych firm budowlanych tj. China Railway Construction Corporation (CRCC) i China Railways Engineering Corporation (CREC). Ponadto Minister Grabarczyk wraz ze wszystkimi uczestnikami delegacji wziął udział w Chińsko-Polskim Seminarium Infrastrukturalnym pt. „„60 Anniversary of Diplomatic Relations between Poland and China - Prospects of Cooperation in Infrastructure”.Podczas spotkania Minister Grabarczyk zachęcał do pogłębienia i rozszerzenia współpracy między podmiotami gospodarczymi pomiędzy rządem Polski a Chin, wskazywał także na istnienie woli rozwijania wszechstronnej współpracy gospodarczej z ChRL.