Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy nt. strategicznych aspektów przedsięwzięcia w procesie planowania inwestycji budowlanej. Zaprezentujemy typologie przedsięwzięć i konsekwencje dla budżetu projektu, zgodność inwestycji z przewidywanym dla danego obszaru sposobem zagospodarowania przestrzennego. Przedstawimy ścieżkę postępowania administracyjnego oraz jak kształtują się stosunki umowne między inwestorem, a wykonawcą czy końcowym użytkownikiem przedsięwzięcia.
Powyższe okoliczności mogą przyczynić się do zoptymalizowania kosztów i czasu realizacji inwestycji - o ile odpowiednio wcześnie zostaną uwzględnione w projekcie przedsięwzięcia. W przeciwnym razie, brak wiedzy o ryzykach związanych z niejasnymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procedowanie przez urzędy, usankcjonowanie nierealnych zapisów w umowie może doprowadzić do zaprzestania realizacji projektu, czy ukończenia inwestycji z wielokrotnie przekroczonym budżetem i czasem przewidzianym na realizację.

Na konferencji odbędzie się również premiera nowego produktu Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP to idealne narzędzie dla osób pracujących na co dzień z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Nasz produkt to:

  • ponad 39 000 mpzp dostępnych pod jednym adresem elektronicznej publikacji on-line
  • wyszukiwanie planów po atrybucie przestrzennym (miejscowość, ulica, numer budynku)
  • prezentacja zasięgów obowiązywania planów na mapie Google wraz z dostępem do uchwały i załącznika graficznego
  • wizualizacja pokrycia planami danego obszaru ze wskazaniem statusu planu - obowiązujący, oczekujący na wejście w życie, archiwalny
  • zaawansowane funkcje edycyjne: zbliżanie, oddalanie, przesuwanie oraz skalowanie planów
  • możliwość jednoczesnej pracy z grafiką planu i mapą Google (drogowa/satelita/hybrydowa)

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona osób zaangażowanych w proces przygotowywania inwestycji budowlanej.

Wolters Kluwer Polska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne pod adresem: www.abc.com.pl/konferencja-budowlana/index.php