W sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego i senackiego projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które ograniczają prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych do nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 1 ha.
Dzięki zmianom, osoba chcąca sprzedać nieruchomość rolną mniejszą niż 1 ha nie będzie już musiała czekać na decyzję ANR. Dotychczas w przypadku sprzedaży takich działek najpierw trzeba było sporządzić u notariusza warunkową umowę sprzedaży, następnie zaoferować ziemię Agencji i dopiero jeśli ta w ciągu 30 dni nie skorzysta z prawa pierwokupu, ponownie u notariusza sporządzić umowę przenoszącą własność nieruchomości.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2010 r., Daria Stojak