Spotkanie Głównego Geodety ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich

Uchwały oraz informację na temat postanowień XXXVIII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich były głównym tematem spotkania Głównego Geodety Kraju z Prezesem Zarządu SGP. Ponadto poruszono kwestie zasadności utworzenia samorządu zawodowego, oraz zmian w prawie w zakresie podziałów i scaleń oraz rozgraniczeń nieruchomości, a także poprawy jakości kształcenia geodetów. Spotkanie odbyło się 28 sierpnia.

Uczestnicy spotkania uznali, że konieczna jest dyskusja nad zasadnością utworzenia samorządu zawodowego. W wyniku takiej debaty należałoby określić zasady funkcjonowania i kompetencje, ale także spodziewane koszty i korzyści związane z przynależnością do samorządu. Otwarta pozostaje także kwestia miejsca w samorządzie pracowników administracji geodezyjnej.

Prezesi stowarzyszenia przedstawili także propozycję zainicjowania zmian pozwalających na przeniesienie do Prawa geodezyjnego i kartograficznego zapisów regulujących wykonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości. Dodatkowo zwrócili uwagę na zasadność uregulowania w prawie uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności klasyfikatora gruntów. Główny Geodeta Kraju odnosząc się do propozycji podkreślił, że wszelkie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami lub przepisach, za które odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, muszą być poparte gruntowną analizą.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 30 sierpnia 2013 r.