Celem rozporządzenia jest publikowanie wyników inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, która ma ułatwić inwestycje w budowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu, a także usprawnić planowanie i budowę publicznych sieci telekomunikacyjnych. Inwentaryzacji podlega: infrastruktura telekomunikacyjna, publiczne sieci telekomunikacyjne, budynki umożliwiające kolokację oraz usługi telefoniczne, usługi transmisji danych i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do internetu.

Wyniki corocznych inwentaryzacji mają być źródłem informacji do wyznaczania obszarów potrzebujących wsparcia ze środków unijnych.

rcl.gov.pl