Sygnatariuszami umowy z ministrem skarbu są Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy.

„Pierwszy raz, gdy spotkałem się z tym pomysłem stałem się jego orędownikiem nie dlatego, że ktoś mnie przekonał, ale że taka powinna być tendencja - zdecentralizowania zarządzania, którą realizuje rząd” - zaznaczył minister Czerwiński.

Jak przekonywał, majątek Skarbu Państwa jest przekazywany w „dobre ręce, które go powiększą”. „Jestem spokojny o wynik za parę lat” - zaznaczył.

Spółka pod nazwą Laboratorium Inteligentnego Miasta i innowacyjnej Gospodarki SA będzie się mieścić w dawnym centrum administracyjnym krakowskiej huty ArcelorMittal. Działalność spółki będzie związana z przygotowywanym na tych terenach projektem inwestycyjnym "KRK NH2".

Spółka została powołana do przekształcenia terenów wokół krakowskiej huty w innowacyjny park technologiczny, grupujący centra badawcze, laboratoria wdrożeniowe i biura projektowe przedsiębiorstw. Jej celem jest zrealizowanie parku technologicznego pod nazwą "KRK NH2" i zarządzanie nim.

Więcej znajdziesz tutaj>>>>