Jak dekluruje rząd, zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.

– Oczekuję, że poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek, możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie Plus – stwierdził przewodniczący Rady Mieszkalnictwa, premier Mateusz Morawiecki. – Nasz cel jest jasny: zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań dla polskich rodzin. Aby go osiągnąć, musimy ograniczyć skomplikowane procedury, które hamują podaż gruntów pod budowę mieszkań, i skierować na rynek dodatkowy kapitał. Istotnym wyzwaniem jest również niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii na rynku mieszkaniowym oraz możliwy brak wystarczającej liczby pracowników budowlanych przy istotnie zwiększonej produkcji mieszkań - dodał premier.

W skład powołanej w poniedziałek Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel - przewiduje zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2018 roku.
Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Niezła rada do poważnych zadań
Powołanie Rady Mieszkalnictwa pokazuje najwyższą rangę tego obszaru dla rządu - powiedział  dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula. Jego zdaniem zaangażowanie premiera i kluczowych ministrów to nadzieja na prawdziwy przełom w mieszkalnictwie. - Powołanie Rady Mieszkalnictwa daje szansę na szybsze budowanie mieszkań i zaspakajanie prawdziwych potrzeb setek tysięcy polskich rodzin". Pozwoli to także na poprawę wyników ekonomicznych całej gospodarki - mówi.
Ekspert zwaraca uwagę, że "tak złożony program, jak Mieszkanie plus, wymaga jednak skoordynowanych wysiłków i współdziałania różnych części administracji, współpracy urzędników z biznesem i instytucjami rynku finansowego".

Lista zadań, które ma realizować Rada Mieszkalnictwa, wygląda naprawdę imponująco, z ocenami warto jednak poczekać kilka kwartałów, bo część z zapowiedzi brzmi trochę enigmatycznie - ocenił  analityk mieszkaniowy Home Broker Marcin Krasoń. Jego zdaniem dopiero konkretne działania Rady będą mogły zostać ocenione.
- Oczywiście to dobrze, że powstaje organ mający nadzorować np. realizację programu Mieszkanie plus. Jest to ogromne przedsięwzięcie i bliska współpraca resortów i graczy rynkowych jest bardzo ważna, wręcz niezbędna. Zobaczymy tylko, jak to będzie w rzeczywistości wyglądać. Same zapowiedzi to dopiero początek - skomentował.

Zdaniem dyrektora ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Macieja Górki skład obecnej Rady Mieszkalnictwa jest odpowiednio dobrany - pogodzi interesy zarówno Ministerstwa Finansów, gmin, ale także interes publiczny, czyli beneficjenta programu. Jak mówi, może on pogodzić interesy zarówno Ministerstwa Finansów, gmin zaangażowanych w projekt, ale także interes publiczny. Górka zwrócił uwagę, że w składzie Rady "ważną rolę powinien odegrać prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. - BGKN posiada właściwe kompetencje do realizacji tak skomplikowanego przedsięwzięcia - ocenił.

Deweloperzy: a gdzie nasza reprezentacja
Powołanie Rady Mieszkalnictwa i obecność w jej składzie tak wielu ważnych osób oznacza, że nowy prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki niezwykle poważnie traktuje sprawy mieszkalnictwa - powiedział  dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki. Zaznaczył jednak, że PZFD byłby bardziej usatysfakcjonowany, gdyby przedstawiciele deweloperów bezpośrednio mogli brać udział w pracach Rady.
- Wierzymy, że Rada będzie blisko współpracowała z branżą deweloperską, która odpowiada dzisiaj za 95 proc. produkcji mieszkaniowej, a w samym 2017 roku dostarczyła ponad 100 tysięcy nowych mieszkań dla Polaków - powiedział.