W dniu 14.08.2014 ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. Będą one przebiegały od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy m. Płoty i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Łączna długość odcinków to 63,4 km.

Odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem, a Koszalinem i Sianowem wraz z obwodnicą tych miast został podzielony łącznie na 7 odcinków realizacyjnych. Do końca sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę pozostałych 3 odcinków S6, budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, a także obwodnicę Wałcza w ciągu S10 oraz obwodnicę Szczecinka w ciągu S11.
Nowa droga ekspresowa S6 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, na trasie powstaną między innymi węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych, przejścia dla zwierząt. Dzięki S6, która będzie omijała miejscowości, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza obszary zabudowane.
 

Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłosiła przetargi na budowę dwóch odcinków nowej trasy z Legnicy do Bolkowa.
Nowa trasa będzie miała 36 km długości. To kolejna inwestycja w ramach budowy drogi ekspresowej S3. Obecnie trwa też drugi etap procedury na realizację odcinka S3 od Nowej Soli do Legnicy.
Trasa od Legnicy do Bolkowa, o długości prawie 36 km została podzielona na dwa odcinki inwestycyjne:
• Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)
• Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)
W ramach obu inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi o pełnych parametrach trasy ekspresowej, a także m.in.: - budowa 4 węzłów drogowych: „Jawor” (połączenie S3 z drogą krajową nr 3), „Jawor II” (połączenie S-3 z drogą wojewódzką nr 374), „Paszowice” (połączenie S-3 z drogą krajową nr 3) i „Bolków” (połączenie S-3 z drogą krajową nr 5), - budowa 25 obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych, - budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Jawor” (po obu stronach S3) -budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ochrony środowiska.

Źródło: www.gddkia.gov.pl