Jak podał rudzki samorząd, planowane na 2018 r. działania są kontynuacją wprowadzonego przed blisko trzema laty miejskiego programu wspierania budownictwa jednorodzinnego.

"Zgodnie z założeniami strategii rozwoju miasta, Ruda Śląska ma być miejscem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Realizując ten cel nie tylko prowadzimy liczne inwestycje, zwiększające komfort życia, ale również ułatwiamy chętnym budowę domu w Rudzie Śląskiej" - przypomniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W pierwszych trzech latach obowiązywania miejskiego programu, samorząd przekazał w użytkowanie wieczyste 156 nieruchomości, a wpływy z tego tytułu do budżetu miasta przekroczyły 6,6 mln zł netto. To suma pierwszych opłat, wynoszących 15 proc. kwot wylicytowanych w przetargach oraz, w przypadku niektórych lokalizacji, kosztów nabycia udziałów w drogach dojazdowych.

Zgodnie z założeniami programu, miejskie działki mieszkaniowe są oddawane w użytkowanie wieczyste osobom, które wystartują w zorganizowanych przez Urząd Miasta przetargach i zaoferują najwyższą cenę, a następnie, po spełnieniu określonych wymagań, mogą kupić nieruchomości na własność z 75-procentową bonifikatą.

"Główne warunki to wybudowanie budynku, zgłoszenie go do użytkowania i do opodatkowania, oraz zamieszkanie w nim w terminie do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu" – poinformowała szefowa wydziału gospodarki nieruchomościami w rudzkim magistracie Iwona Frankowicz–Frank.

W 2018 roku miasto planuje oddać w użytkowanie wieczyste pod budownictwo jednorodzinne 72 nieruchomości - najwięcej, bo 51, położonych jest w dzielnicy Bielszowice. Pozostałe 21 działek jest w dzielnicy Kochłowice. Nieruchomości mają powierzchnię od 0,0584 do 0,2440 ha. Listę wszystkich działek planowanych w tym roku do oddania w użytkowanie wieczyste pod budownictwo, a także inne propozycje działek i lokali, można znaleźć na stronie internetowej rudzkiego magistratu. (PAP)