Rozporządzenie  zostało wydane na podstawie art. 2c p.z.p. (który wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.) i zawiera wykaz robót budowlanych wraz z komentarzem i przyporządkowane im kody CPV. Wykaz jest zgodny z postanowieniami dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.


Rozporządzenie  wejdzie w życie 20 lutego 2013 r.