Od stycznia 2011 r. roboty konserwacyjne są opodatkowane stawką podstawową VAT, która wynosi 23%.
Wyłącznie w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych, zgodnie z nowym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT, można stosować 8% stawkę VAT. W rozporządzeniu zdefiniowano również pojęcie robót konserwacyjnych. Będą to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku i jego części, jednak obejmie to prace tylko inne niż remont budynku lub jego części. Stawka obniżona będzie dotyczyć m.in. usługi konserwacji wind, domofonów, wentylacji i innych tego rodzaju instalacji i urządzeń, które są niezbędne dla zachowania budynku w dobrym stanie. Jednak w przypadku remontu całości lub części instalacji albo budynku stawka VAT powinna być ustalana zgodnie z przepisami dotyczącymi tzw. budownictwa społecznego, w tym z uwzględnieniem limitów powierzchni lokali i budynków jednorodzinnych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 25 stycznia 2011 r.