Aby usprawnić pozyskiwanie gruntów przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) na realizację inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus Ministerstwo Inwestycji zmienia przepisy.  - Proponujemy, aby KZN miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wprowadzimy możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji. Nowelizacja pozwoli też wydawać uproszczone zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Zachęty do przekazywania gruntów

Nowelizacja ma zachęcić do pozbywania się gruntów Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Mienia Wojskowego, z spółki Skarbu Państwa i instytuty badawcze. KZN  w przypadku zbycia lub udostępnienia nieruchomości przejętej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i AMW będzie wypłacał im kwotę odpowiadającą 90 proc. uzskanych w ten sposób dochodów. - Odpłatność za grunty ma obowiązywać zarówno w przypadku, gdy tereny przejęte sprzedamy na budownictwo mieszkaniowe, ale także w sytuacji, gdy KZN będzie udziałowcem wnoszącym aport do spółki celowej, która na przykład wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości będzie realizowała inwestycję mieszkaniową - powiedział Soboń.

 


 

Reosrt chce też ułatwić sporządzanie wykazów nieruchomości. Nie będzie już obowiązku ujmowania w nim nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia, nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, np. grunty zajęte przez pas drogowy lub pokryte wodami.

Z drugiej strony KZN będzie  miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż samorządy. W praktyce oznacza to, że KZN będzie mógł wspólpracować ze wszystkimi zainteresowanymi spółkami prawa handlowego, i wnosić do nich nieruchomości.

- Potrzebujemy powiększenia dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach - podkreśla Artur Soboń. Obecnie w Krajowym Zasobie Nieruchomości trwa procedura dotycząca przejęcia 1482 ha gruntów. To przede wszystkim nieruchomości KOWR, AMW czy nieruchomości zarządzane przez starostów.

Dodatkowy przepis

Przy okazji nowelizacji ustawy o KZN zostanie też zmieniona ustawa o o przekształceniu prawa użytkowana wieczystego w prawo własności. Chodzi o wydawanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania we własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na jego wydania samorządy mają 12 miesięcy, a bez niego nie będzie można sprzedać mieszknia po 1 stycznia 2019 r. - Jeżeli osoba będzie zdecydowana sprzedać mieszkanie w 2019 roku, a jeszcze nie otrzyma zaświadczenia ze swojego urzędu miasta, że teren został przekształcony z użytkowania wieczystego we własność, to będzie mogła wnioskować w szybkim trybie o zaświadczenie  - powiedział wiceminister Soboń. Takie uproszczone zaświadczeni, nie zostanie w nim bowiem określona wartość nieruchomośc, będzie wydane w ciągu 30 dni. - Dokument ten będzie na potrzeby notariusza, aby transakcję można było przeprowadzić - zaznaczył wiceminister Soboń.

 

 

Martwe przepisy

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Grunty do KZN mają przekazywać m.in. spółki skarbu państwa. W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN.

Jak dodał, w ramach programu Mieszkanie plus analizowanych jest ponad 400 lokalizacji na ponad sto kilkanaście tysięcy mieszkań. -  Część z nich będzie przechodziła przez Krajowy Zasób Nieruchomości i będziemy na nich realizować program Mieszkanie plus na bardziej elastycznych niż do tej pory zasadach - zaznaczył. Na koniec roku 2019  w realizacji ma być 100 tys. mieszkań.