Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836). Nowelizacja wskazanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz.U. nr 205, poz. 1584), podpisana przez ministra infrastruktury, reguluje możliwość instalowania na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem mieszkań.

Zgodnie z wprowadzoną ogólną zasadą budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być użytkowany w taki sposób, aby nie było ograniczane oświetlenie dzienne mieszkań. Nowelizacja daje możliwość instalowania urządzeń, które są związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, np. instalowanie krat, rolet czy zabudowy balkonów. Przepisy zezwalają na instalowanie urządzeń i nośników reklamowych na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych. Zakaz nie obowiązuje w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji.

Zaproponowane zmiany przepisów pozwolą wyeliminować negatywne dla użytkowników mieszkań skutki instalowania reklam. Mając na uwadze jakość życia mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz biorąc pod uwagę istniejące stosunki zobowiązaniowe, objęto regulacją także urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania zainstalowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Wprowadzono odpowiednio długi czas dla zarządców budynków na dostosowanie się do nowych wymogów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc w dniu 19 grudnia br. Do urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosować się będzie przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.