System Informacyjny dotyczący Europejskiej Konwencji Krajobrazowej umożliwia dostęp online do informacji o strategiach i politykach realizowanych przez Strony Konwencji w celu jej wdrożenia na szczeblu krajowym i regionalnym. Ponadto ma ułatwiać wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy organami władzy a organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jak również w obrębie społeczności obywateli Europy zainteresowanych kwestiami krajobrazu. Jest on dostępny na stronie Rady Europy.

Dodatkowo Rada Europy opracowała Glosariusz na potrzeby tego systemu, który precyzuje kluczowe pojęcia związane z krajobrazem oraz Europejską Konwencją Krajobrazową. Polska wersja Glosariusza jest dostępna na stronie ochronaprzyrody.gdos.gov.pl.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 31.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami