Business Centre Club zapytał przedsiębiorców co sądzą o zmianach dotyczących OFE i jak w związku z nimi zamierzają oszczędzać na swoje emerytury.

Czterech na pięciu (79,5%) ankietowanych przedsiębiorców zmiany w OFE wprowadzane właśnie przez rząd ocenia zdecydowanie lub umiarkowanie negatywnie. Dokładnie tyle samo przedstawicieli firm deklaruje, iż na przyszłą emeryturę zamierza oszczędzać samodzielnie. Oznacza to, że przedsiębiorcy liczą przede wszystkim na siebie, a w mniejszym stopniu na ZUS (66,7%), OFE (53,9%) czy III filar – PPE/ IKE (30,8%). Mając do wyboru ZUS albo OFE, dwie trzecie (66,7%) zamierza pozostać w OFE, a 28,2% wybrać ZUS.

Zdaniem dr Wojciecha Negela wyniki sondażu nie zaskoczyły i potwierdziły negatywną ocenę rządowych zmian w OFE w środowisku przedsiębiorców. Zdecydowany pogląd w tej sprawie wyraziła prawie połowa spośród  nich, zaś 2/3 zadeklarowało pozostanie w OFE, co jest dobrym prognostykiem dla rynku kapitałowego i inwestycji na giełdzie. Trzeci filar jest nadal niedocenioną przez rząd szansą na godniejszą i lepszą starość. Pracodawcy ufają bardziej sobie i rynkowi a nie państwu, tak należy rozumieć zamiar oszczędzania 80% ankietowanych w samodzielne inwestycje w nieruchomości lub akcje, zamiast w publiczną ofertę emerytalną. Sondaż obala tezę o nadużywaniu umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu pracodawców (zaledwie co dwudziesty), zaś dwóch na trzech ankietowanych jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, opłacając wysokie składki.