Wśród zakwalifikowanych wniosków 14 dotyczy dróg powiatowych (o łącznej długości 57 km) a 18 dróg gminnych (o długości 47 km). 91 km dróg zostanie przebudowanych, 10 km wyremontowanych i 3 km wybudowane. Dotacja wyniesie po 24 mln zł na drogi gminne i powiatowe. Samorządy zadeklarowały wkład własny w wysokości 67 mln zł (40 mln zł na drogi powiatowe i 27 mln zł na drogi gminne). Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przekazana przez wojewodę do akceptacji ministra administracji i cyfryzacji.

W tegorocznej edycji programu ogłoszone były dwa nabory. W pierwszym do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków, z których 129 przeszło ocenę merytoryczną. Drugi nabór wynikał ze zwiększenia przez Radę Ministrów możliwego dofinansowania z 30% do 50%. Złożono w nim 53 nowe wnioski i 97 aneksów (do wniosków złożonych w naborze podstawowym). Ostatecznie do komisji trafiło 199 wniosków - 23 zostały wycofane przez samorządy, 14 odrzuconych przez komisję, ocenę formalną i merytoryczną przeszły 162. Oceniano je pod kątem ośmiu kryteriów, m.in.: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracy jednostek przy realizacji zadania i poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych.

Źródło: www.mazowieckie.pl