W tym roku planowane jest podpisanie umów na całą kwotę przydzieloną na sektor środowiska, czyli blisko 21 miliardów złotych.

W połowie 2012 r. w wyniku rozstrzygniętych przetargów w projektach pojawiły się oszczędności. Dlatego w I kwartale tego roku zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 1.1 POIiŚ.

Od 21 stycznia do 25 lutego 2013 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie dla działania 2.2 POIiŚ Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

W lutym 2013 r. planowane jest podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w pionierskim projekcie POIiŚ "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania". Będzie to kluczowy rok dla tej inwestycji, która jest jedną z pierwszych w Europie inwestycji PPP współfinansowanych z funduszy europejskich.