Program Infrastruktura i Środowisko umożliwił realizację już 296 inwestycji środowiskowych. Dotychczas zawarto z beneficjentami 810 umów na kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19,6 mld zł. I półrocze 2014 r. przyniosło 50 kolejnych umów na kwotę prawie 908 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to prawie 486 mln zł.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie w ramach działań związanych z gospodarką odpadami.

Więcej informacji: www.mos.gov.pl